لیست اخبار صفحه :3
شش دقیقه دلهره
آنچه روز پنجم آذر در هنگام فرود کاوشگر اینسایت روی سیاره مریخ رخ خواهد داد

شش دقیقه دلهره

فضاپیمای اینسایت در آستانه فرود روی مریخ است. از لحظه ورود این فضاپیما به جو مریخ تا فرود روی سطح شش دقیقه طول می‌کشد و گروه هدایت فضاپیمای اینسایت روز دوشنبه پنجم آذر شش دقیقه دلهره‌آور را تجربه می‌کنند