نسخه الکترونیک شمارۀ 278 مجله نجوم به همراه جدیدترین اخبار در حوزۀ اخترشناسی و آخرین اکتشافات بشری در فضا و دانش فضانوردی منتشر شد. نسخه چاپی این شماره از گیشه‌های معتبر و شهر کتاب‌ها قابل تهیه است. نسخه الکترونیک این شماره نیز از طریق اپلیکیشن‌ طاقچه و فیدیبو در دسترس شما است. فهرست مطالب این شماره را در ادامه ببینید.

ادامه ...

تصاویر نجومی