سفر در زمان؛ اکنون 1430 . . . شماره 280 مجله نجوم، ادامه ویژه‌نامه سی سالگی این مجله است. قسمت اول این ویژه‌نامه در شماره 279 به دست علاقه‌مندان رسید و قسمت دوم با نگاهی به دنیای اخترشناسی در سی سال آینده منتشر شده است. در این شماره آیرین شیوایی از اعضای تیم علمی تلسکوپ فضایی جیمز وب از نجوم رصدی در سی سال آینده می‌گوید. بهرام مبشر از دانشگاه ریورساید کالیفرنیا، رویدادهای مهم اخترشناسی و کیهان‌شناسی در دهه‌های پیش رو را مرور می‌کند و پوریا ناظمی زوایای آینده بشر در سفر به مریخ را روایت می‌کند. عکاسی نجومی، دانش سیاره‌ای، نجوم رادیویی، فیزیک خورشید، اکتشاف در دنیای فراخورشیدی‌ها، پروژه‌های علوم شهروندی، نقش هوش مصنوعی در دنیای اخترشناسی و اهمیت آموزش نجوم در مدارس از دیگر مطالبی است که متخصصان و روزنامه‌نگاران با نگاهی به آینده، در نجوم 280، به آن پرداخته‌اند. در این شماره، دو تن از همکاران رصدخانه ملی ایران در 5 صفحه از آزمون آینه‌های تلسکوپ و بخش‌های مختلف طراحی وشبیه‌سازی یک تلسکوپ حرفه‌ای گفته‌اند. همچنین منجمان حرفه‌ای ایرانی از گوشه و کنار دنیا به 4 سوال مهم در دنیای اخترشناسی پاسخ داده‌اند.

ادامه ...

تصاویر نجومی