لیست اخبار صفحه :11
ایده‌ای برای رصد فراخورشیدی‌ها با عدسی گرانشی خورشید
پژوهشگران آزمایشگاه پیشرانه جت و شرکت آیرواِسپیس مطرح کردند:

ایده‌ای برای رصد فراخورشیدی‌ها با عدسی گرانشی خورشید

پژوهشگران آزمایشگاه پیشرانۀ جت یا جی‌پی‌ال (JPL)، در ناسا، و شرکت آیرواسپیس (Aerospace) مشغول بررسی ایده‌ای نوآورانه بر پایۀ عدسی گرانشی خورشید برای مشاهدۀ بهتر سیاره‌های فراخورشیدی هستند.

سازمان فضایی اروپا ساعتی با پاندولی از تپ‌اخترها راه‌اندازی کرد

سازمان فضایی اروپا ساعتی با پاندولی از تپ‌اخترها راه‌اندازی کرد

به‌تازگی، مرکز فنی سازمان فضایی اروپا (اِسا) ساعتی بر پایۀتپ‌اخترها راه‌اندازی کرده است. این ساعت برای اندازه‌گیری دقیق زمان از پالس‌های الکترومغناطیسیِ رسیده از ستاره‌های نوترونی استفاده می‌کند.

امکان عبور زمین از طوفان ماده‌ تاریک
برخی پژوهشگران معتقدند:

امکان عبور زمین از طوفان ماده‌ تاریک

برخی از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که احتمال دارد طوفانی از ماده‌ تاریک در حال عبور از منظومۀ شمسی باشد و ممکن است بتوان آن را روی زمین شناسایی کرد.

استقبال اهالی قالهر از رصد آسمان شب
ششمین برنامه آموزشی - ترویجی مناطق روستایی با حمایت موسسه کارآفرینان و نوابع سعیدی برگزار شد

استقبال اهالی قالهر از رصد آسمان شب

ششمین برنامه رصد عمومی آسمان شب با حمایت موسسه کارآفرینان و نوابع سعیدی، شامگاه 22 آذر 97 با استقبال اهالی روستای قالهر در دبستان شهید باهنر این روستا برگزار شد.