لیست اخبار صفحه :8
دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

این گشت آموزشی عکاسی - نجومی با هدف بازدید از مجموعه رصدخانه‌ای بیوراکان کشور ارمنستان از 28 امرداد تا یکم شهریور برنامه‌ریزی شده است

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 10 الی 16 تیر

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 10 الی 16 تیر

هفته دوم تیر شاهد رویدادهای رصدی مختلفی از جمله مقارنه، اجتماع سیاره‌ها با ماه و یک اختفا خواهیم بود. در این هفته ماه نو و اوج مداری زمین رخ می‌دهد و یک خورشیدگرفتگی در امریکای جنوبی قابل مشاهده است.

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان
گشت آموزشی - عکاسی به مقصد کشور ارمنستان برگزار می‌شود

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

این گشت آموزشی عکاسی - نجومی که از 13 ا 18 خرداد برگزار می‌شود با هدف بازدید از مجموعه رصدخانه‌ای بیوراکان کشور ارمنستان برنامه‌ریزی شده است.

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت

هفته پیش‌ رو هم‌زمان با اوج بارش شهابی اتا-دلوی شروع می‌شود و فرصتی برای دیدن سوختن ذرات باقی‌مانده از دنباله‌دار مشهور هالی در جو زمین است. همچنین در این هفته شاهد مقارنه و اختفای دو ستاره در صورت فلکی اسد، نماد آسمان بهاری، با ماه خواهیم بود.