نسخه الکترونیک شمارۀ 270 مجله نجوم به همراه جدیدترین اخبار در حوزۀ اخترشناسی و آخرین اکتشافات بشری در فضا و علم فضانوردی منتشر شد و از روز 14 مهر از طریق اپلیکیشن‌ طاقچه و فیدیبو در دسترس شما است. نسخه چاپی این شماره برای مشترکان ارسال شده و از 14 مهر از گیشه‌های معتبر و شهر کتاب‌ها قابل تهیه است. فهرست مطالب این شماره را در ادامه ببینید.

ادامه ...

تصاویر نجومی