نسخه الکترونیک شمارۀ 267 مجله نجوم به همراه جدیدترین اخبار در حوزۀ اخترشناسی و آخرین اکتشافات بشری در فضا و علم فضانوردی منتشر شد و از هفته آخر اسفند از طریق اپلیکشن‌ طاقچه و فیدیبو در دسترس شما است. نسخه چاپی این شماره برای مشترکان ارسال شده و از هفته آخر اسفند از گیشه‌های معتبر و شهر کتاب‌ها قابل تهیه است. فهرست مطالب این شماره را می‌توانید در ادامه بخوانید.

ادامه ...

تصاویر نجومی