لیست اخبار صفحه :4
همسفر ايستگاه فضايى شويد!
انتشار پادکست نجومی جدید سیاوش صفاریان پور با همکاری مجله نجوم

همسفر ايستگاه فضايى شويد!

نخستين قسمت پادكست «ايستگاه فضايى» منتشر شد. سياوش صفاريان پور اين‌ پادكست نجومى و فضايى را با همكارى مجله نجوم و پروژه چراغ تدارك ديده است.