لیست اخبار صفحه :3
رصد کسوف جزئی بر عرشه کشتی بادبانی

رصد کسوف جزئی بر عرشه کشتی بادبانی

مجله نجوم با همکاری احیاگران کشتی بادبانی در خلیج فارس با هماهنگی و مجوز سازمان منطقه آزاد کیش، برنامه ویژه آموزشی رصدی خود را در ۳۱ خرداد و یکم تیر در آب‌های این جزیره برگزار می‌کند