لیست اخبار صفحه :8
دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان
گشت آموزشی - عکاسی به مقصد کشور ارمنستان برگزار می‌شود

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

این گشت آموزشی عکاسی - نجومی که از 13 ا 18 خرداد برگزار می‌شود با هدف بازدید از مجموعه رصدخانه‌ای بیوراکان کشور ارمنستان برنامه‌ریزی شده است.

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت

هفته پیش‌ رو هم‌زمان با اوج بارش شهابی اتا-دلوی شروع می‌شود و فرصتی برای دیدن سوختن ذرات باقی‌مانده از دنباله‌دار مشهور هالی در جو زمین است. همچنین در این هفته شاهد مقارنه و اختفای دو ستاره در صورت فلکی اسد، نماد آسمان بهاری، با ماه خواهیم بود.

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی ۹ تا ۱۵ اردیبهشت

هفته دوم اردیبهشت قمر زمین ماه در پایان یک دور دیگر گردش به دور زمین هم‌نشینی‌ای زیبا با سیاره‌ها به نمایش می‌گذارد و سپس با آغاز گردشی دیگر هلالی پدید می‌آورد که این بار به دلیل رصد چالشی آن که فقط با چشم مسلح ممکن است برای رصدگران هلال اهمیتی ویژه‌ای دارد.

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 19 تا 25 فروردین

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 19 تا 25 فروردین

در این هفته از ماه فروردین، اگر افق شرقی باز و بدون غباری داشته باشید، می‌توانید سحرگاه با چشم غیرمسلح به رصد سیاره تیزپای عطارد بروید. همچنین در این هفته، ماه و مریخ و ستاره‌ای درخشان و سرخ منظره‌ای زیبا برای رصد با چشم غیرمسلح و همچنین عکاسی فراهم می‌کنند. و اگر ابزار رصدی دارید، دورترین سیاره منظومه شمسی یعنی نپتون را در این هفته فراموش نکنید.