لیست اخبار صفحه :7
پنجاهمین سالگرد فرود اولین انسان روی ماه

پنجاهمین سالگرد فرود اولین انسان روی ماه

مجله نجوم با همکاری و حمایت سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران در پنجاهمین سالگرد نخستین فرود انسان بر ماه مجموعه سخنرانی‌هایی با محوریت سفر به‌کره ماه برگزار می‌کند

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

دیدار نزدیک با رصدخانه بیوراکان

این گشت آموزشی عکاسی - نجومی با هدف بازدید از مجموعه رصدخانه‌ای بیوراکان کشور ارمنستان از 28 امرداد تا یکم شهریور برنامه‌ریزی شده است

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 10 الی 16 تیر

آسمان در این هفته، رویدادهای نجومی 10 الی 16 تیر

هفته دوم تیر شاهد رویدادهای رصدی مختلفی از جمله مقارنه، اجتماع سیاره‌ها با ماه و یک اختفا خواهیم بود. در این هفته ماه نو و اوج مداری زمین رخ می‌دهد و یک خورشیدگرفتگی در امریکای جنوبی قابل مشاهده است.