نجوم شماره ۲۸۶، ویژه‌نامه شکارچیان ایرانی اعماق آسمان منتشر شد.
بعد از انتشار ویژه‌نامه عکسِ نجومی سال گذشته (نجوم ۲۸۲) با نام «هزار و یک شب، زیر آسمان ایران» که به عکس‌های نجومی منظرهٔ آسمان شب اختصاص یافت، در این شماره با نگاهی ویژه، به عکاسی اعماق آسمان پرداختیم.

در بخش اول این ویژه‌نامه، سفر به زیبایی‌هایِ اعماق آسمان را از «ماه» نزدیک‌ترین جرم آسمانی، آغاز می‌کنیم و تا دوردست‌های منظومهٔ شمسی پیش می‌رویم. سپس در بخش دیگری از مجله، سفرمان را تا اعماق آسمان، سحابی‌ها، خوشه‌های ستاره‌ای و کهکشان‌های دوردست در این عالم بی‌انتها ادامه می‌دهیم.

همچنین در این شماره، چند مقاله در ارتباط با موضوع عکاسی اعماق آسمان آمده است. محمد خلیل بیگی در مقالهٔ‌ «سفر در زمان صیادان آسمان»، تاریخ عکاسی نجومی را مرور کرده است. و در مطلبی دیگر، خسرو جعفری‌زاده در مقاله‌ای با عنوان «راه و رسم ثبت زیبایی‌های همسایگان آسمانی» عکاسی از اجرام منظومه شمسی را برایمان آموزش داده است. «گنج آسمان و رنج عکاسان»، مبانی عکاسی نجومی از محمد نوروزی است. و سرانجام، در مقالهٔ «پردازش تصویر به رسم امروز»، هر آنچه برای آگاهی و شروع پردازش تصاویر نجومی باید بدانید، به قلم مسعود صفری می‌خوانیم.

تصاویر منتشر شده در این ویژه‌نامه، همه و همه از دریچهٔ دوربین عکاسان نجومی ایران ثبت شده‌اند که نشان از توانمندی بالای عکاسان نجومی ایران است. عکاسانی که از نقاط مختلف دنیا، و از دریچهٔ‌ دوربین‌هایشان، به آسمان شب و اعماق آسمان چشم دوخته و زیبایی‌های اجرام عالم را برای ما به ارمغان می‌آورند.

معرفی شمارهٔ ۲۸۵ مجلهٔ نجوم
شمارهٔ اخیر مجلهٔ نجوم به سوژه‌های مرتبط با حوزهٔ نجوم آماتوری اختصاص یافته است؛ از آشنایی با راه و روش ساخت تلسکوپ‌های آماتوری گرفته تا معرفی شیوه‌های سنجش تاریکی آسمان. در این شماره در کنار هم یاد می‌گیریم که چگونه، چه منطقه‌ و چه زمانی را برای رصد انتخاب کنیم؛ با زمین‌تاب بر رخِ ماه بیشتر آشنا می‌شویم و ابزارهای نجومی را بهتر می‌شناسیم. این که چه فیلتری بهتر کار می‌کند و چگونه می‌توان تلسکوپ‌ها را قطبی کرد.

علاوه بر این‌ها بخش چشمگیری از این شماره به خورشید و خورشیدگرفتگی اختصاص یافته است. از مقاله‌ای دربارهٔ خورشید که به کالبدشکافی جزئیات رصدی این ستارهٔ منظومهٔ شمسی می‌پردازد، تا هر آنچه باید از خورشیدگرفتگی‌های پیش رو بدانیم. از خورشیدگرفتگی جزئی سوم آبان که در سراسر ایران قابل مشاهده است تا خورشیدگرفتگی ۱۴۰۲ در جنوب شرقی آسیا. این شماره تقدیم به همه دوست‌داران خورشیدگرفتگی و نجوم آماتوری.