در این شماره یادداشت‌هایی از خوانندگان قدیمی این مجله، سردبیران و مدیران اجرایی آن و همچنین یادداشت‌هایی از اهالی فرهنگ و رسانه پیش روی مخاطبین قرار دارد. (یادداشت‌هایی از کاظم کوکرم، معین مصلح، یوسف ثبوتی، شهاب صقری، محسن ایرجی، شادی حامدی آزاد، بابک سدهی، محدثه عظیم‌لو، حسن نمکدوست تهرانی، رسول جعفریان، رضا اجتهادی و حسین معصومی همدانی.) در این ویژه‌نامه، دکتر رضا منصوری و دکتر توفیق حیدرزاده دردو مطلب به سیاست‌گذاری علم و توسعه علمی در ایران پرداخته‌اند. دکتر شانت باغرام داستان کیهانشناسی را در سی سال اخیر را روایت می‌کند و بابک امین تفرشی‌از خاص‌ترین عکس‌های نجومی این سه دهه می‌گوید. پوریا ناظمی نیز با نیم‌نگاهی به نقش «نجوم»، تحولات روزنامه‌نگاری علم در ایران را بررسی کرده و علاوه‌بر آن‌ نگاهی به آثار علمی تخیلی در دنیای سینما انداخته است. دکتر رضا رضایی از نقش «نجوم» در توسعه فعالیت‌های نجوم آماتوری در ایران نوشته و دکتر سیما قاسمی نقش این مجله را در معادل‌سازی واژگان مرور کرده است. این شماره مجله نجوم به تصاویر برگزیده عکاسان نجومی ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی مزین شده است. ریحانه ولی‌پور در مطلبی مفصل به جنبه‌های مختلف درخشش عکاسان ایرانی پرداخته است. گزارشی از فعالیت‌های انجمن‌ها و‌گروه‌های نجومی از آغاز دهه ۷۰ به قلم علی ابراهیمی و گذری بر فعالیت‌های جنبی مجله نجوم به قلم پارسا بیگدلی نیز از دیگر مطالب ویژه‌نامه سی سالگی نجوم است.

ادامه ...

تصاویر نجومی