لیست اخبار صفحه :3
مسابقه اوریگامی نجومی با کاغذ باطله
انجمن نجوم دانشگاه خوارزمی با همکاری مجله نجوم برگزار می کند:

مسابقه اوریگامی نجومی با کاغذ باطله

انجمن نجوم دانشگاه خوارزمی با همکاری مجله نجوم مسابقه اوریگامی نجومی با کاغذ باطله را برگزار می کند.

برنامه‌های هفته جهانی نجوم

برنامه‌های هفته جهانی نجوم

این هفته در همکاری با انجمن نجوم دانشگاه خوارزمی، به مناسبت هفته جهانی نجوم، برنامه‌های آموزشی متفاوتی را برای شما مخاطبان گرامی تدارک دیده‌ایم.

دنباله‌دار اطلس تکه‌تکه شد
پایان امیدها برای ظهور یک پدیده رصدی جذاب در آسمان

دنباله‌دار اطلس تکه‌تکه شد

تازه‌ترین تصاویر ثبت شده از دنباله‌دار اطلس حاکی از تکه تکه شدن هسته آن و از بین رفتن امیدها برای رصد دنباله‌داری بسیار درخشان در آسمان است.