نسخه الکترونیک شمارۀ 264 مجله نجوم به همراه جدیدترین اخبار در حوزۀ اخترشناسی و آخرین اکتشافات بشری در فضا و علم فضانوردی منتشر شد و اکنون از طریق اپلیکشن‌ طاقچه در دسترس شماست. نسخه چاپی این شماره پس از ارسال برای مشترکان، از 15 مهر از گیشه‌های معتبر و شهر کتاب‌ها قابل تهیه خواهد بود. فهرست مطالب این شماره را می‌توانید در ادامه بخوانید.

ادامه ...

تصاویر نجومی