در بخش شناخت نامه ها، به تدریج شرح فعالیت استادانی که به عنوان نویسنده با ماهنامه نجوم همکاری داشته اند منتشر خواهد شد.

از استادان بزرگوار دعوت می کنیم برای آشنایی خوانندگان ماهنامه با فعالیت های گوناگون آنها، فایل PDF شناخت نامه خود را به نشانی الکترونیک nojum@nojum.ir ارسال کنند.

 

محمدرضا صیاد - پژوهشگر تقویم

   دانلود : فایل_شناخت_نامه_استاد_محمدرضا_صیاد.pdf           حجم فایل 696 KB