نشانی: تهران، پل گیشا، ابتدای کوی نصر، ضلع شرقی، ساختمان شماره ۷، واحد سوم

 

صندوق پستی:۱۴۸۷- ۱۵۸۷۵

دورنگار: ۸۸۲۸۶۹۳۲

 

مدیریت اجرایی:۸۸۲۸۸۱۴۴

تحريريه:88286935

 

اشتراک، آموزش و گشت‏های آموزشی: ۸۸۲۸۶۹۳۲

 

بازارچه و آگهی‏ها: ۸۸۲۸۶۹۳۴

پست الكترونيك: nojum@nojum.ir